90 de milioane de euro pentru moldovenii de pe ambele maluri ale Prutului

Autoritățile locale din județul Iași au la dispoziție aproape 90 de milioane de euro pentru implementarea de proiecte. Fondurile sunt nerambursabile și vor fi disponibile din a doua jumătate a acestui an. Până atunci însă, este nevoie ca proiectele să fie pregătite, fiind deosebit de important momentul în care se solicită fondurile. Vestea bună ar fi că în lupta pentru aceste fonduri europene nu pot intra decât alte trei județe. Programul vizează granița de est a României, banii fiind alocați pentru realizarea de proiecte transfrontaliere.

În semestru II
Programul de Cooperare România-Moldova a fost adoptat de Comisia Europeană în decembrie 2015, iar primul apel de propuneri de proiecte se va lansa în semestru II al anului 2016, conform site-ului Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice (MDRAP). Pot solicita fonduri instituții publice, organizații non-guvernamentale, instituţii educaționale, institute/organizaţii de cercetare, muzee, instituţii culturale/religioase/de cult. Din România pot concura pentru obținerea banilor neramburabili județele Iași, Botoșani, Vaslui și Galați, alături de instituții și organizații din Republica Moldova.

Obiective
Suma disponibilă de 89,1 milioane euro este formată din 81 milioane euro finanțate de Uniunea Europeană prin Instrumentul European de Vecinătate – ENI și 8,1 milioane euro cofinanțare asigurată de statele partenere. ”Obiectivul general al Programul Operaţional Comun România – Republica Moldova este de a spori dezvoltarea economică şi de a îmbunătăţi calitatea vieţii oamenilor din zona vizată de program prin investiţii comune în educaţie, dezvoltare economică, cultură, infrastructură şi sănătate, asigurând în acelaşi timp siguranţa şi securitatea cetăţenilor din cele două ţări”, se arată în documentele oficiale ale programului.

Destinația banilor
Conform MDRAP, există mai multe obiective, axe pe care se pot depune proiecte. Una dintre axe prevede sprijin pentru educație, cercetare, dezvoltare tehnologică și inovare, cu 7,2 milioane de euro, o alta presupune promovarea culturii locale și conservarea patrimoniului istoric cu un buget total de 12,6 milioane de euro. Pentru îmbunătățirea accesibilității în regiuni, dezvoltarea transportului și a rețelelor și a sistemelor de comunicații s-a alocat un buget total de 24,4 milioane de euro, în timp ce pentru îmbunătățirea siguranței și securității comune s-a alocat un buget de aproape 37 milioane de euro. Alte 8,1 milioane de euro au fost prevăzute pentru partea de asistență tehnică. Fiecare proiect va fi finanțat de Uniunea Europeană cu maxim 90% din cheltuielile eligibile, în timp ce cofinanțarea locală va fi de minim 10%, din care 8% reprezintă fonduri de la bugetul național, cofinanțarea locală fiind de doar 2% din valoare eligibilă a proiectului plus eventuale cheltuieli neeligibile.

Investiții și echipamente
Se vor putea obține fonduri pentru realizarea de investiții, achiziția de echipamente, pentru realizarea de studii, strategii, schimburi de experiență, dezvoltarea de parteneriate/reţele între universităţi pentru dezvoltarea în comun a cercetării teoretice, acțiuni comune de cercetare. Totodată, vor fi finanțate proiecte care presupun realizarea de hărți, sisteme de monitorizare în domeniul siguranței și al situațiilor de urgență, realizarea de investiții și dezvoltarea unor sisteme de management al situațiilor de urgență, construirea, renovarea sau modernizarea infrastructurii situațiilor de urgență, realizarea unor campanii de informare/conștientizare.

Securitate
Reabilitarea infrastructurii vamale, achiziția de echipamente specifice pentru activitatea de poliție, vamă, poliția de frontieră sau jandarmerie reprezintă alte domenii eligibile. În cazul în care proiectele conțin și lucrări de investiții, sumele solicitate pot fi cuprinse între 1 și 2,5 milioane de euro. Se pot depune și proiecte fără o componentă de infrastructură, dar acestea pot avea o valoare maximă de un million de euro.

Din ambele state
Pentru a fi eligibil pentru finanţare în cadrul acestui program, un proiect trebuie să îndeplinească următoarele 3 criterii: eligibilitatea solicitantului, eligibilitatea activităţilor şi eligibilitatea cheltuielilor. Proiectul trebuie să respecte lista cheltuielilor eligibile inclusă în Ghidul Solicitantului, trebuie să fie comun, să includă parteneri din ambele state, să aibă impact transfrontalier direct, să fie implementat în aria programului şi să se încadreze într-una din următoarele categorii: integrat (fiecare beneficiar implementează activităţi pe partea sa), simetric (activităţi similare sunt implementate în paralel în statele participante), simple (activităţi implementate în principal pe o parte a graniţei, dar cu impact pentru ambele state).

Infrastructură
În cadrul programului vor fi finanţate proiecte mari de infrastructură atribuite prin încredințare directă. Selecţia acestora a fost realizată de către o structură comună de lucru româno-moldoveană. Alocarea maximă pentru proiectele mari de infrastructură este de 30% din contribuţia UE la Program. Lista proiectelor este inclusă în program, dar documentaţia tehnică aferentă acestora urmează să fie aprobată în două etape de către Comisia Europeană în perioada următoare (2016-2017).

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *