O nouă decoraţie – “Serviciul Nodoros”

În vederea servicielor ce unii din gardiştii patrioţi vor da patriei în viitoarele alegeri, prin mântuirea argumentelor, despre cari se vorbeşte mai sus, s-a luat în cercurile oficiale hotărârea de a se institui un nou ordin, o decoraţie nouă.
Decoraţia va fi astfel compusă:
Două reteveie încrucişate pe o parte a medaliei; în vârful uneia va sta o pălărie de carbonar şi jos o pereche de cizme scâlciate, emblemele apilpiselii civice.
Pe partea cealaltă a medaliei va fi săpat un clondir, iar împrejuru-i va fi o coroană cu toate cele obişnuite pe medalii, atât numai, că în loc de cele două ramuri de laur, vor fi doi cârnaţi.
Amândouă feţele medaliei sunt emblemele comemorative ale vremii de grea cumpănă prin care trece patria.
Medalia, în loc de panglică, se va atârna de piept cu o şuviţă de păr, pe cari băieţii patriei vor avea grijă să şi-o procure, prin învălmăşeala alegerii, din orice barbă de opozant le-o veni mai la îndemână.
Acest ordin, după chiar natura serviciilor pentru cari se va hărăzi baieţilor patriei, va purta numele de “Serviciul Nodoros”.

Ion Luca Caragiale,

Bobîrnacul, 16 Martie 1879Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *