Bătaie pe fondurile UE, Iașul nu mai e favorizat

Anul 2016 va stabili probabil direcția de dezvoltare a Iașului. În acest an autoritățile locale vor trebui să treacă testul fondurilor europene pentru perioada 2014-2020. Dacă în precedentul exercițiu financiar municipiul Iași a fost pol de creștere și a avut alocată direct o sumă de peste 100 milioane de euro pentru implementarea proiectelor, de acum înainte municipalitatea va trebui să intre în competiție cu alte autorități pentru atragerea de fonduri europene. Vor câștiga finanțare primele proiecte depuse care sunt conforme cu cerințele respectivului program european. Cum în ultimii ani marile investiții din județ au fost realizate cu fonduri europene, o campanie slabă de atragere de noi fonduri nerambursabile ar limita la minim investițiile publice. Autoritățile locale au posibilitatea de utiliza fondurile europene nerambursabile pentru a reabillita clădiri, pentru a construi noi spații pentru educație și chiar pentru a achiziționa mijloace de transport ecologice.

Miliarde de euro
În perioada 2014-2020, fondurile alocate României sunt de aproximativ 22,4 miliarde euro în cadrul politicii de coeziune, la care se adaugă încă 106 milioane euro din Inițiativa privind ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor. Fondurile alocate pentru dezvoltarea sectorului agricol și a zonelor rurale vor fi suplimentate cu 8 miliarde euro din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală. Alocarea pentru Fondul European pentru Pescuit și Afaceri Maritime se ridică la aproximativ 168 milioane euro.

Încă un POR
Programul Operațional Regional (POR) 2014-2020 este succesorul Programului Operațional Regional 2007-2013 și are 11 axe prioritare (plus o axă de asistență tehnică), care au în total o alocare estimată de 8,25 miliarde euro, din care 6,7 miliarde de euro reprezintă sprijinul UE, prin Fondul European pentru Dezvoltare Regională (FEDR), iar 1,5 miliarde de euro – contribuția națională. Nu pe toate axele sunt însă eligibile autorităților publice locale. Parte din fonduri sunt destinate mediului privat. Autoritățile publice locale pot depune proiecte, de exemplu, pe Axa 3 din POR, care are alocată o sumă de peste 2,3 miliarde de euro. Conform Ministerului Fondurilor Europene pot fi depuse proiecte privind eficiența energetică a clădirilor publice, inclusiv măsuri de consolidare a acestora, eficiența energetică a clădirilor rezidențiale, inclusiv măsuri de consolidare a acestora, investiții în iluminatul public.

Componenta eco
O altă axă prin care autoritățile publice locale din mediul urban pot obține fonduri europene nerambursabile este Axa 4 din POR, cu o alocare de aproape 1,4 miliarde euro. Se vor finanța măsuri pentru transport urban (căi de rulare/piste de bicicliști/achiziție mijloace de transport ecologice/electrice etc.), revitalizarea zonelor urbane (reconversia și refuncționalizarea terenurilor abandonate etc.), acțiuni integrate pentru comunități marginalizate prin: clădiri pentru activități educative, culturale și recreative; facilități destinate utilizării publice, cum ar fi: zone verzi de mici dimensiuni, piețe publice, scuaruri, părculețe etc.; străzi urbane și utilități de bază la scară mică. Se pot depune și proiecte care vizează infrastructura de educație (creșe, grădinițe, licee tehnologice, școli profesionale și tehnice). Autoritățile publice locale pot obține fonduri și pentru conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, Axa prioritară 5, care are o sumă alocată de peste 466 milioane de euro.

Drumuri județene
Consiliile Județene vor avea la dispoziție Axa Prioritară 6 – Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională și locală, cu o sumă alocată de aproape 1,2 miliarde euro. Consiliile Județene vor putea reabilita şi moderniza reţeaua de drumuri judeţene care asigură conectivitatea, directă sau indirectă, cu reteaua TEN T. Totodată se vor putea depune solicitări de finanțare pentru construcţia, reabilitarea sau modernizarea şoselelor de centură cu statut de drum judeţean aflate pe traseul drumului județean respectiv. Autoritățile publice locale pot depune proiecte și pentru valorificarea economică a potențialului turistic balnear sau pentru realizarea de infrastructură turistică publică de agrement.

Infrastructura sanitară
O altă Axă Prioritară importantă a POR este cea cu privire la dezvoltarea infrastructurii sanitare și sociale, cu o sumă alocată de 763 milioane euro. Fondurile vor putea fi utilizate pentru construcţia de spitale regionale, reabilitarea/modernizarea/dotarea cu echipamente a spitalelor judeţene de urgenţă, reabilitarea/modernizarea/extinderea/dotarea infrastructurii de servicii medicale (ambulatorii, unităţi de primiri urgenţe), dar și pentru construirea/reabilitarea, modernizarea/dotarea centrelor comunitare de intervenţie integrată, reabilitare/modernizarea/dotarea infrastructurii de servicii sociale fără componentă rezidențială construcţie/reabilitare de locuinţe de tip familial, apartamente de tip familial, locuinţe protejate etc.

Și parazăpezi
Noul exercițiu financiar al Uniunii Europene pune la dispoziție fonduri nerambursabile și pentru investiții în infrastructura aeroportuară, prin intermediului Programului Operațional Infrastructura Mare. În cadrul acestui program există și posibilități de finanțare pentru autoritățile locale, dar și pentru companii de stat cu sediul în Iași. Se pot construi sau dezvolta terminale intermodale, dar și se pot moderniza trecerile la nivel cu calea ferată. Se pot achiziționa parazăpezi sau mijloace de semnalizare rutieră orizontală sau verticală.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *